Επίκαιρος Λόγος: «Ten Steps To Personal Success»

Επίκαιρος Λόγος: «Ten Steps To Personal Success»

Στo πλαίσιο του προγράμματος του Επίκαιρου Λόγου πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2022, ομιλία του Professor και Director MBA City College, University of York, Europe Campus, κ. Leslie Szamosi, με τίτλο «Ten Steps to Personal Success - Δέκα βήματα προς την προσωπική επιτυχία» και του Καθηγητή και Υπεύθυνου Επαγγελματικής Ανάπτυξης στο πρόγραμμα Pan-European Executive MBA του CITY College, University of York, Europe Campus κ. Νικόλαου Λαμπρίδη, με τίτλο «Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι το βήμα σου στην επιτυχία!»,  .

Οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου και της Α΄ Λυκείου είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν σχετικά με τους όρους «Τεχνητή Νοημοσύνη» και «Συναισθηματική Νοημοσύνη», καθώς και τους τρόπους επίδρασής τους στην ανέλιξη του κάθε ατόμου.