Διακρίσεις στον Διαγωνισμό AMC 8 της Αμερικανικής Μαθηματικής Εταιρείας (ΜΑΑ)

Διακρίσεις στον Διαγωνισμό AMC 8 της Αμερικανικής Μαθηματικής Εταιρείας (ΜΑΑ)

5 μαθητές της Α΄ και Β΄ Γυμνασίου κατέκτησαν σημαντικές διακρίσεις στον Διεθνή Μαθηματικό Διαγωνισμό AMC 8 της Αμερικανικής Μαθηματικής Εταιρείας (MAA).

Οι μαθητές που διακρίθηκαν είναι:

  • 1ο Βραβείο: Ε. Μπουντζιούκα (Β΄ Γυμνασίου)
  • 1ο Βραβείο: Σ. Τσοχατζίδου (Α΄ Γυμνασίου)
  • 2ο Βραβείο: Χ. Τουμανίδης (Β΄ Γυμνασίου)
  • 3ο Βραβείο: Χ. Γκρίτσιος (Β΄ Γυμνασίου)
  • 3ο Βραβείο: Φ. Χατζηχριστοδούλου (Α΄ Γυμνασίου)

Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2022 και συμμετείχαν 48 μαθητές της Α΄ και Β΄ Γυμνασίου. Οι μαθητές απάντησαν 25 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής σε 40 λεπτά.

Τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη συμμετείχαν φέτος για ενδέκατη συνεχή χρονιά σε διαγωνισμό της MAA.