22 μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου στο 14ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής στο ΝΟΗΣΙΣ

22 μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου στο 14ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής στο ΝΟΗΣΙΣ

22 μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου συμμετείχαν στο 14ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής, που έλαβε χώρα στο Πλανητάριο ΝΟΗΣΙΣ, την Τετάρτη, 13 Απριλίου 2022.

Παρουσίασαν πέντε εργασίες που υλοποίησαν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς στα μαθήματα της Πληροφορικής και Τεχνολογίας. Τα θέματα των εργασιών αφορούσαν την κατασκευή και τον προγραμματισμό εφαρμογών και παιχνιδιών, την κρυπτογράφηση δεδομένων και την ασφάλεια στο διαδίκτυο καθώς και τον σχεδιασμό και τη μοντελοποίηση 3D βίντεο. Πιο αναλυτικά, τα θέματα ήταν τα εξής:

  • Κατασκευή Δημιουργία Συσκέψεων (σε γλώσσες JavaScript, HTML, CSS)
  • 3D Design/Animation (με το πρόγραμμα Blender)
  • Κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση με τον αλγόριθμο Vigenere (C++)
  • Defend the Web (Ασφάλεια στο διαδίκτυο)
  • Last Survivor (Κατασκευή παιχνιδιού σε γλώσσαC++)

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, επίσης, παρουσίασαν τις εργασίες τους στην κεντρική σκηνή και έδωσαν και ραδιοφωνική και τηλεοπτική συνέντευξη για τη συμμετοχή τους στο συνέδριο και την κατασκευή των εργασιών τους.

Οι μαθητές που παρακολούθησαν το συνέδριο ήταν:

Α΄ Γυμνασίου: Μ. Τσιοπούλου

Β΄ Γυμνασίου: Α. Αδάμος, Χ. Γκρίτσιος, Δ. Ιγνατιάδης, Ε. Καφφές, Θ. Μιλτιάδου, Γ. Μπαρμπετάκης, Γ. Μπόττας, Α. Ναούμ, Π. - Π. Νίκου, Χ. - Τ. Σενέκης, Ι. Τζιοβάρα, Α. Τσόπουλος.

Γ΄ Γυμνασίου: Δ. Τούλης

Α΄ Λυκείου: Ι. Γκένος, Μ. Ζαρογουλίδης, Α. Μανασίδης, Ι. Μαξιμιάδης Γ. Μιχαλάκης, Ι. Μουσούρη, Κ. Παπαδόπουλος