Τα Νήπια στην Α΄ Δημοτικού

Τα Νήπια στην Α΄ Δημοτικού

Η μετάβαση των Νηπίων από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο είναι μια σημαντική εμπειρία στη ζωή του παιδιού, η οποία θέτει τις βάσεις για τη μετέπειτα σχολική του πορεία. Η ομαλή μετάβαση δεν αποβλέπει μόνο στην ακαδημαϊκή πρόοδο του μαθητή αλλά κυρίως στην καλλιέργεια συναισθημάτων ασφάλειας και σιγουριάς.

Για τον σκοπό αυτό κάθε χρόνο πραγματοποιούμε το πρόγραμμα επισκέψεων για τους μαθητές των Νηπίων στην Α΄ Δημοτικού. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιλαμβάνει επισκέψεις γνωριμίας και εξοικείωσης των νηπίων με τους χώρους και τα πρόσωπα της Α΄ Δημοτικού, επισκέψεις γνωριμίας και εξοικείωσης με τις εκπαιδευτικές μεθόδους και τις δραστηριότητες του Δημοτικού Σχολείου, καθώς και οργάνωση και πραγματοποίηση κοινών εκπαιδευτικών δράσεων των Νηπίων με τους μαθητές της Α΄ Δημοτικού. Το πρόγραμμα υλοποιείται από τον Μάρτιο μέχρι και το τέλος της σχολικής χρονιάς.

Τα «νηπιάκια» μας ετοιμάζονται να αποχαιρετήσουν το Νηπιαγωγείο και να κάνουν τον Σεπτέμβριο τα πρώτα δειλά βηματάκια τους στον μαγικό κόσμο της γνώσης. Με συνοδοιπόρους τις δασκάλες τους θα ανοίξουν τα πανιά τους. Θα είμαστε δίπλα τους σε κάθε τους βήμα στο ταξίδι αυτό, προσφέροντάς τους απλόχερα γνώσεις, αλλά κυρίως φροντίζοντας να είναι χαρούμενα μέσα στην ομάδα της τάξης.

Καλή αντάμωση τον Σεπτέμβριο!