Ημερίδα Νεανικής Επιχειρηματικότητας στα Εκπαιδευτήρια

Ημερίδα Νεανικής Επιχειρηματικότητας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού στα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη

Τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη και το Teen Business School του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας διοργάνωσαν την Ημερίδα Νεανικής Επιχειρηματικότητας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, το Σάββατο, 1 Απριλίου με τη συμμετοχή 70 περίπου μαθητών και μαθητριών, 14 έως 18 ετών, από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της Θεσσαλονίκης.

Στην ημερίδα μίλησαν:

  • Ο κ. Γιάννης  Νικολαΐδης , Καθηγητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος Teen Business School, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία των σπουδών και στο τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα Teen Business School.
  • Η κ. Σοφία Παναγιωτίδου, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας τόνισε την αξία του επαγγελματικού προσανατολισμού και της δημιουργίας προσωπικής επαγγελματικής ταυτότητας.
  • Ο κ. Χρήστος Ταουσάνης, Ιδρυτής & Επιστημονικός Διευθυντής EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας έκανε λόγο για τις περιζήτητες ειδικότητες & καινοτόμες εξειδικεύσεις, από το σχολείο του Σήμερα, στην αγορά εργασίας του Αύριο.
  • Ο κ. Δημήτρης Αποστόλου, Thes3D παρουσίασε τις  δυνατότητες του 3D εκτυπωτή.

Η ανάπτυξη και προαγωγή της επιχειρηματικής εκπαίδευσης αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια έναν από τους μείζονες στόχους της πολιτικής των ευρωπαϊκών θεσμών και των κρατών - μελών. Πράγματι, οι ραγδαίες αλλαγές που σχετίζονται με τη σύνθετη οικονομία και την κοινωνία της γνώσης καθιστούν ουσιώδεις τις δεξιότητες που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα, όχι μόνο για τη διαμόρφωση του τρόπου σκέψης των νέων αλλά επίσης και για την απόκτηση γνώσεων καθώς και την υιοθέτηση νέων νοοτροπιών που είναι μείζονος σημασίας για την ενεργή συμμετοχή στην κοινωνία.

Ανεξαρτήτως του αν οι μαθητές και οι μαθήτριες προχωρήσουν στην ίδρυση εταιρειών ή κοινωνικών επιχειρήσεων, θα επωφεληθούν από τη μάθηση περί επιχειρηματικότητας, θα αποκτήσουν γνώσεις, θα αναπτύξουν βασικές δεξιότητες αλλά και την απαιτούμενη επιχειρηματική νοοτροπία που τους βοηθάει να μετατρέπουν τις ιδέες τους σε πράξη. Οι νέες τεχνολογίες θα υποστηρίξουν τις ιδέες τους και θα διευκολύνουν την υλοποίηση και εφαρμογή τους.

Συλλογή φωτογραφιών