Δύο μαθητές των Εκπαιδευτηρίων στη Βουλή των Εφήβων ΚΖ΄ Σύνοδος (2022 - 2023)

Τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη για μία ακόμα χρονιά συμμετείχαν στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Βουλή των Εφήβων»: Βήματα Δημοκρατίας - Κάνοντας πράξη τη συμμετοχή» του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, που διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2022 - 2023.

Για το σχολικό έτος 2022 - 2023 κεντρική θεματική του προγράμματος ήταν: «Αφοπλίζοντας τη βία».
Στο πρόγραμμα συμμετείχαν οκτώ μαθητές και μαθήτριες της Α’ και Β’ Λυκείου και με την ολοκλήρωσή του επιλέχθηκαν αυτοί που θα εκπροσωπήσουν το σχολείο μας στη ΚΖ’ Σύνοδο της Βουλής των Εφήβων που θα λάβει χώρα στις αρχές Σεπτεμβρίου στην Αθήνα.
Πρόκειται για τους Γ. Ανδρονικίδη, ως τακτικό μέλος και Ει. Γεωργιτσέλη, ως αναπληρωματικό μέλος, και οι δύο μαθητές της Β’ Λυκείου.

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους μαθητές και στις μαθήτριες των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων της χώρας και βασικοί του στόχοι είναι η εξοικείωση των εφήβων με τις αρχές και τις αξίες της δημοκρατίας, με τον τρόπο λειτουργίας και τον ρόλο του Κοινοβουλίου, καθώς και η άσκησή τους σε δημοκρατικές πρακτικές και η ενεργοποίησή τους σε ζητήματα που απασχολούν το σχολείο, την κοινότητα, την κοινωνία.