15 Συμμετοχές σε Διεθνείς Ολυμπιάδες και Βαλκανιάδες το 2023

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΕΣ
Διεθνής Ολυμπιάδα Μαθηματικών (ΙMO)
Αργυρό µετάλλιο, Π. Λιάµπας, Ιαπωνία, 07/2023
Εύφημη Μνεία, Κ. Κωνσταντινίδης, Ιαπωνία, 07/2023

Διεθνής Ολυμπιάδα Πληροφορικής (ΙΟΙ)
Συµµετοχή Λ. Καραγεωργίου, Π. Λιάµπας, 09/2023

Διεθνής Ολυμπιάδα Φυσικής
Συµµετοχή Κ. Κωνσταντινίδης, Τόκιο, 07/2023

Διεθνής Ολυμπιάδα Φιλοσοφίας (IPO)
Τιµητική Μνεία, ∆. Καραβασίλης, Ό. Κεραµέως, Ελλάδα, 05/2023

ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΕΣ
Βαλκανική Ολυμπιάδα Μαθηματικών (ΒMO)
Αργυρό µετάλλιο, Π. Λιάµπας, Τουρκία, 05/2023

Βαλκανική Ολυμπιάδα Μαθηματικών Νέων (JBMO)
Αργυρό µετάλλιο, Λ. Καραγεωργίου, Αλβανία 06/2023
Χάλκινο μετάλλιο, Ι. Zάχου, Αλβανία 06/2023

Διεθνής Βαλκανιάδα Πληροφορικής (ΒΟΙ)
Συµµετοχή Λ. Καραγεωργίου, Π. Λιάµπας, 09/2023

Διεθνής Βαλκανιάδα Πληροφορικής Νέων (JBOI)
Συµµετοχή Λ. Καραγεωργίου, 09/2023

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Πληροφορικής Νέων (EJOI)
Συµµετοχή Λ. Καραγεωργίου, 09/2023

Διεθνής Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Πληροφορικής Κορασίδων (EGOI)
Συµµετοχή Μ. - Ε. Τσιοπούλου, 09/2023