Εύφημη μνεία στο 13ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο του Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών του Πανεπιστημίου του Yale - YMUN

Οι μαθήτριες Σ. Καλαμπούκας και Ε. Μακέδου (Γ΄ Γυμνασίου) απέσπασαν εύφημη μνεία για την εξαιρετική τους παρουσία και συμβολή στα θέματα που συζητήθηκαν στις επιτροπές τους.