Διεξαγωγή των Διαγωνισμών «Ο Θαλής» και «Ο Μικρός Θαλής» 2020 της EME

87 μαθητές των Εκπαιδευτηρίων θα βραβευτούν από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία για τις διακρίσεις τους κατά το σχολικό έτος 2019 - 2020, στους Μαθηματικούς Διαγωνισμούς «Θαλής», «Ευκλείδης» και «Αρχιμήδης».

Διεξαγωγή των Διαγωνισμών «Ο Θαλής» και «Ο Μικρός Θαλής» 2020 της EME

Την Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε στα Εκπαιδευτήρια ο 81ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός στα Μαθηματικά της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας «Ο Θαλής» και ο Διαγωνισμός του Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας «Ο Μικρός Θαλής».

Στον Διαγωνισμό «Ο Θαλής» συμμετείχαν 30 μαθητές της Β΄ Γυμνασίου και 23 μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου και στον Διαγωνισμό «Ο Μικρός Θαλής» 25 μαθητές της Α΄ Γυμνασίου. Οι διαγωνισμοί πραγματοποιήθηκαν εντός του σχολικού ωραρίου στις εγκαταστάσεις του Γυμνασίου - Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων. Τηρήθηκαν απαρέγκλιτα τις οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την προστασία από τον COVID - 19.

Σύμφωνα με την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, οι διαγωνισμοί «Ο Θαλής» και «Ο Μικρός Θαλής» θα επαναληφθούν με άλλα θέματα από την ΕΜΕ για όλη την Ελλάδα μετά από το άνοιγμα των σχολείων για:

  • Τα Λύκεια του Νομού Θεσσαλονίκης
  • Τα τμήματα των Γυμνασίων που βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας λόγω COVID - 19
  • Τους μαθητές που είναι στενές επαφές επιβεβαιωμένων κρουσμάτων COVID - 19.