Διάλεξη του φυσικού Γιώργου Παναγιωτακόπουλου στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου

Την Παρασκευή, 29 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στο Θέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου των Εκπαιδευτηρίων διάλεξη του φυσικού Γιώργου Παναγιωτακόπουλου με θέμα «Μαθαίνω πώς να μαθαίνω καλύτερα». Ο ομιλητής, εκτός από την ιδιότητά του ως εκπαιδευτικού, έχει ειδικευτεί σε ζητήματα γνωσιακής και εκπαιδευτικής ψυχολογίας και συγκεκριμένα στην αποδοτικότερη μάθηση καθώς και στο ειδικότερο θέμα της βελτιστοποίησης της προσέγγισης των προβλημάτων φυσικής και όχι μόνο. Τη διάλεξη παρακολούθησαν μαθητές και μαθήτριες της Β΄ και Γ΄ Λυκείου. Τα παιδιά άκουσαν συμβουλές και οδηγίες για την καθημερινή πρακτική στη μελέτη τους, ώστε να ξεπεράσουν τις δυσκολίες και να ανεβάσουν την απόδοσή τους. Στο τέλος έγινε μια δημιουργική συζήτηση του ομιλητή με τους άμεσα ενδιαφερόμενους υποψήφιους της Γ΄ Λυκείου για τις σωστές πρακτικές κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου λίγο πριν από τις εξετάσεις.