Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Σ.Ε.Π. Τα Προγράμματα Επιχειρηματικότητας είναι προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού βασισμένα στις ...
Η Ομάδα Εθελοντισμού του Γυμνασίου στον «ΕΛΕΠΑΠ»

Εθελοντισμός

Εθελοντικές δράσεις Ο εθελοντισμός καλλιεργεί στην πράξη τις αξίες της ...
Studies Abroad: Επισκέψεις Εκπροσώπων Ξένων Πανεπιστημίων

Θερινά Πρoγράμματα

Τα Εκπαιδευτήρια E. Μαντουλίδη παρέχουν στους/στις μαθητές/τριες τη δυνατότητα να ...

Σίτιση, Υγεία & Ευεξία

Το πρόγραμμα NOUTREE Περιλαμβάνει μια ψηφιακή εφαρμογή που έχουν αναπτύξει ...

Studies Abroad

Κέντρο Συμβουλευτικής – Τμήματα Προετοιμασίας Με το πρόγραμμα Studies Abroad ...

Διεθνή Και Ευρωπαικά Προγράμματα

Τα Εκπαιδευτήρια προετοιμάζουν τους μαθητές τους για τον καθοριστικό τους ...

Τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη αλλάζουν σελίδα…

Μετάβαση στο περιεχόμενο